Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego, działającego pod adresem glowupshop.pl.
 2. Polityka stanowi informację odnośnie kategorii gromadzonych danych osobowych, celów oraz sposobów przetwarzania danych osobowych, ich dalszego przekazywania, a także uprawnień i możliwości Użytkowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Ponadto Polityka zawiera szczegółowe informacje odnośnie stosowanych plików cookies (ciasteczek) i możliwości Użytkowników serwisu w tym zakresie.

§2 Definicje

 1. Polityka– niniejsza Polityka prywatności, sporządzona w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych użytkowników w sposób zgodny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a także z przepisami krajowymi, które uzupełniają to rozporządzenie.
 2. Sklep– sklep dostępny pod adresem glowupshop.pl, prowadzony przez Klaudię Posławska, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Glow Up Klaudia Posławska, z siedzibą pod adresem ul. Źródlana 11, 04-776 Warszawa, NIP 9522129973, REGON 147259511.
 3. Użytkownik– każda osoba, która korzysta ze strony internetowej Sklepu, niezależnie od późniejszego zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem;
 4. Dane osobowe- informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie jednego lub kilku czynników np. na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub danych, gromadzonych za pośrednictwem plików cookies.
 5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka)- pliki tekstowe, zawierające dane informatyczne na temat zachowań użytkownika, umieszczane na urządzeniach końcowych, z których korzysta (np. komputerach, tabletach itp.) przez serwisy internetowe, z którymi się łączy.

§3 Administrator Danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Klaudia Posławska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Glow Up Klaudia Posławska, z siedzibą pod adresem ul. Źródlana 11, 04-776 Warszawa, NIP 9522129973, REGON 147259511.

§4 Kategorie oraz cele przetwarzania Danych osobowych 

 1. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Danych osobowych Użytkowników:

– Imię i nazwisko;

– Adres wysyłki;

– Adres zamieszkania/prowadzenia działalności;

– Numer telefonu kontaktowego;

– Adres e-mail;

– NIP (w przypadku osób, prowadzących działalność gospodarczą).

 1. Dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników Sklepu, będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym skompletowania zamówienia oraz jego wysyłki, a także wystawienia dokumentu sprzedażowego (faktury imiennej), jak również w celach kontaktowych.
 2. Powyższe Dane osobowe, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, mogą być również wykorzystane w celu przeprowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Administratora, w tym poprzez otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej (Newsletter).
 3. Zgoda na udział w akcjach marketingowych lub promocyjnych Administratora, w tym na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej, może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail Administratora.

§5 Przekazywanie Danych osobowych

 1. Administrator ma prawo przekazywania Danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim:
  1. podmiotom zewnętrznym, uczestniczącym w obsłudze rachunkowej firmy (w zakresie danych osobowych widocznych na fakturach);
  2. podmiotowi świadczącemu wsparcie techniczne oraz informatyczne (wyłącznie w trakcie czynności o charakterze serwisowym);
  3. podmiotowi trzeciemu zapewniającemu usługi hostingowe;
  4. wybranym firmom kurierskim lub przewozowym, jak również firmom pośredniczącym w zamawianiu dostaw (wyłącznie w przypadku kompletowania i wysyłki zamówionych towarów);
  5. wybranym firmom zapewniającym obsługę logistyczną Administratora;
  6. podmiotom zewnętrznym, zapewniającym obsługę płatności on-line;
  7. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa (w tym odpowiednim organom państwowym).
 2. Administrator nie będzie przekazywał Danych osobowych do państwa trzeciego.

§6 Uprawnienia Użytkowników w kwestii Danych osobowych

 1. Użytkownicy, których Dane osobowe są przetwarzane w ramach działalności Sklepu mają następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. sprostowania swoich danych;
  3. ograniczenia ich przetwarzania;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do żądania usunięcia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Prawo do żądania usunięcia danych może zostać opóźnione w czasie ze względu na konieczność przetwarzania w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z zawartą umową sprzedaży- z uwagi na uzasadniony interes Administratora.
 3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 lub 2 może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail office@glowupshop.pl lub poprzez skierowanie korespondencji tradycyjnej na adres ul. Źródlana 11, 04-776 Warszawa.
 1. Podanie przez Użytkowników Danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do realizacji celów przetwarzania, określonych w §4.

§7 Polityka cookies

 1. W ramach prowadzonej strony internetowej Sklepu Administrator korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek).
 2. Pliki cookies są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony Sklepu, a tym samym do realizacji zamówień, składanych za jej pośrednictwem.
 3. Akceptacja stosowania plików cookies następuje poprzez udzielenie dobrowolnej, wyraźnej zgody przy pierwszej wizycie na stronie Sklepu za pomocą naciśnięcia przycisku „Akceptuję”.
 4. Zmiana decyzji odnośnie stosowania plików cookies może zostać dokonana przez Użytkownika za pomocą zmiany odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

§8 Rodzaje plików cookies

 1. Z punktu widzenia trwałości cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na:

– ciasteczka sesyjne (session cookies)- pozwalające na sprawne korzystanie z witryny internetowej w ramach danej sesji na stronie Administratora, usuwane po jej zakończeniu;

– ciasteczka trwałe (permanent cookies)- przechowywane dłużej, nie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji na stronie Administratora.

 1. Z punktu widzenia pochodzenia cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na:

– ciasteczka własne (first party cookies) – ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika Administrator;

– ciasteczka zewnętrzne (third party cookies)- ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika podmiot trzeci, z którego usług korzysta Administrator (np. portal społecznościowy, dostawca treści reklamowych).

 1. Strona Administratora może zawierać odesłania do innych stron, takich jak serwisy społecznościowe lub systemy płatności. Ciasteczka zewnętrzne, które pochodzą od podmiotów trzecich są niezależne od Administratora, a ich stosowanie jest uregulowane w Politykach prywatności, stosowanych przez te podmioty.

§9 Rodzaje oraz cele stosowania plików cookies

Administrator stosuje pliki cookies, wynikające z:

 1. Google Analytics– stosowane w celach analitycznych Administratora (analiza zachowań Użytkownika, w tym tworzenie statystyk, zbierane w celu ulepszenia działania strony internetowej);
 2. WordPress Smush– ciasteczko, nie oddziaływujące bezpośrednio na Użytkowników strony internetowej Administratora, stosowane w celu optymalizacji obrazów, a w konsekwencji w celu przyspieszenia działania strony internetowej Administratora, ciasteczko dokonuje subskrypcji Newslettera tylko Administratora; Smush wykorzystuje tzw. Stackpath Content Delivery Network, który może przechowywać logi witryny o Użytkownikach przez okres 7 dni; wtyczka ta korzysta z usług poczty elektronicznej innej firmy (Drip), jednakże serwis Drip zbiera dane wyłącznie o Administratorze; więcej informacji pod adresem  https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/   .
 3. ciasteczka zapewniające Użytkownikom korzystanie z usług oferowanych przez portale społecznościowe (usługi dostawców zewnętrznych, tj. m.in. Facebook, Twitter), w tym umożliwiające udostępnianie treści;
 4. ciasteczka pochodzące z platformy WooCommerce, na której oparty jest Sklep internetowy, ułatwiające Użytkownikom korzystanie ze Sklepu m.in. poprzez umożliwienie zapamiętania koszyka zamówienia Użytkownika oraz ustalenie zmian w nim, jak również zapamiętanie ostatnio oglądanych przez niego produktów; więcej informacji pod adresem https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/  .
 5. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies( tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym( np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy, z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. 

§10 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur wewnętrznych, organizacji pracy, a także odpowiedniego sprzętu i rozwiązań informatycznych.
 2. W szczególności Administrator zapewnia, że przekazywanie informacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będzie miało charakter poufny dzięki zaszyfrowaniu połączeń poprzez użycie Certyfikatu SSL (Secure Socket Layer).

§11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 31.10.2020 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Sklepu Administratora.